zofija, teksty z października 2018 roku

11 tekstów z paździer­ni­ka 2018 ro­ku – auto­rem jest zo­fija.

Kiedy dzieci co­raz star­sze, mat­ka ma mniej czasu... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2018, 17:15

Nie każde­mu można zaufać, a prze­de wszys­tkim nie każde­mu po­win­no się o tym mówić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2018, 09:49

Wczo­raj, od sa­mego ra­na bo­lało go gardło...
kiedy od­dał głos, ból minął. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2018, 11:52

grzy­by po deszczu
to ta­kie naturalne
gdy las rośnie w nas

/dla woj­tka p/ 

haiku • 8 października 2018, 08:18

Ko­biety, które lecą na forsę, mają w no­sie bo­gatych mężczyzn. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2018, 08:24

Ko­bieta szu­ka mężczyz­ny, przy którym ma kompleks.
Witamin.

(afo­ryzm a la maria.anna) 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 października 2018, 15:50

bomba energetyczna

zdro­we danie
dzi­ka Róża i granat
na śniadanie 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 3 października 2018, 10:36

pie­rzas­te chmury
cir­ru­sy z aniołami
chodzą po niebie 

haiku
zebrał 2 fiszki • 3 października 2018, 07:48

des­po­tyczny wiatr
po­roz­sta­wiał po kątach
wszys­tko jak leci 

haiku
zebrał 4 fiszki • 3 października 2018, 07:38

Jeżeli jes­tem zap­ra­wiona w cze­kaniu, to może nig­dy mnie nikt nie otworzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 października 2018, 07:02
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

wczoraj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

wczoraj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

przedwczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

przedwczoraj, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

przedwczoraj, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wy­powiadają [...]

przedwczoraj, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]