zofija

Użyt­kownik nie do­dał jeszcze żad­nych tek­stów do ser­wi­su.

zofija

Otulona Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

14 czerwca 2018, 12:35zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 czerwca 2018, 12:12zofija sko­men­to­wał tek­st Duch bez ciała na [...]

14 czerwca 2018, 09:47zofija sko­men­to­wał tek­st Psychoterapeuta vs pac­jent: dwie [...]

14 czerwca 2018, 09:19zofija sko­men­to­wał tek­st Psychoterapeuta vs pac­jent: dwie [...]

14 czerwca 2018, 08:56zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni wpa­dają w obłęd, [...]

13 czerwca 2018, 18:17zofija sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

13 czerwca 2018, 09:01zofija sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

13 czerwca 2018, 09:00zofija sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

13 czerwca 2018, 08:49zofija sko­men­to­wał tek­st Nie chcę żebyś mnie [...]