zofija

155 tekstów – auto­rem jest zo­fija.

Nie każde­mu można zaufać, a prze­de wszys­tkim nie każde­mu po­win­no się o tym mówić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:49

Wczo­raj, od sa­mego ra­na bo­lało go gardło...
kiedy od­dał głos, ból minął. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:52

grzy­by po deszczu
to ta­kie naturalne
gdy las rośnie w nas

/dla woj­tka p/ 

haiku • 8 października 2018, 08:18

Ko­biety, które lecą na forsę, mają w no­sie bo­gatych mężczyzn. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2018, 08:24

Ko­bieta szu­ka mężczyz­ny, przy którym ma kompleks.
Witamin.

(afo­ryzm a la maria.anna) 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 października 2018, 15:50

bomba energetyczna

zdro­we danie
dzi­ka Róża i granat
na śniadanie 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 3 października 2018, 10:36

pie­rzas­te chmury
cir­ru­sy z aniołami
chodzą po niebie 

haiku
zebrał 2 fiszki • 3 października 2018, 07:48

des­po­tyczny wiatr
po­roz­sta­wiał po kątach
wszys­tko jak leci 

haiku
zebrał 4 fiszki • 3 października 2018, 07:38

Jeżeli jes­tem zap­ra­wiona w cze­kaniu, to może nig­dy mnie nikt nie otworzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 października 2018, 07:02

Le­karz po­winien za­rażać. Optymizmem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 października 2018, 17:38
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 09:49zofija do­dał no­wy tek­st Nie każde­mu można zaufać, [...]

dzisiaj, 08:59zofija sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 08:58zofija sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

dzisiaj, 08:55zofija sko­men­to­wał tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

wczoraj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

wczoraj, 13:49zofija sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 13:44zofija sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

wczoraj, 12:08zofija sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

wczoraj, 12:05zofija sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 11:55zofija sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]