zofija

106 tekstów – auto­rem jest zo­fija.

Naj­le­piej w życiu wychodzi mi cze­kanie ... cze­kanie na szczęście, na miłość, na te­lefon, na deszcz, na spot­ka­nie, na nies­podziankę, na kwiaty, na wiosnę, na Niego... jeżeli kiedyś przes­tanę cze­kać, to znaczy, że mi nic nie wyszło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:31

Ho­ryzont - kryjówka słońca. 

myśl • wczoraj, 20:13

Wolę być in­te­resująca niż ładna.
Przy­naj­mniej Ktoś na mnie zwróci uwagę. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:36

Cała Pol­ska wcis­ka dzieciom
bajki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:20

mój maciek

uwol­nił motyle
jest wolny 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 08:00

Naj­piękniej­sze kwiaty to te, które rosną
wolno. 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 14:08

Obiet­ni­ca, też może być wolnością.

in­sp.sza­ry wilk 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 09:58

Zdro­wie jest jed­no, a le­karze liczą na setki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 sierpnia 2018, 11:11

Nie można ni­komu odeb­rać Miłości.
Zrównaj człowieka z ziemią, a i tak miłość wykiełkuje.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 sierpnia 2018, 08:00

Nie py­taj miłości o drogę ... ma swo­je manowce.

Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 sierpnia 2018, 07:43
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne

wczoraj, 18:50zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne

wczoraj, 18:46zofija sko­men­to­wał tek­st Wolę być in­te­resująca niż [...]

wczoraj, 17:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wolę być in­te­resująca niż [...]

wczoraj, 17:21zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

wczoraj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

wczoraj, 11:39cyt.adela sko­men­to­wał tek­st mój ma­ciek

wczoraj, 11:17zofija sko­men­to­wał tek­st mój ma­ciek