zofija

171 tekstów – auto­rem jest zo­fija.

Miłość po kątach , rozpędzo­na na czte­ry wiatry...

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 grudnia 2018, 14:13

Duże pieniądze trwo­nią serca. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 grudnia 2018, 12:52

koty - lion

bal trwa
a my ...
pasujemy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 grudnia 2018, 11:03

Co­raz częściej tłumaczy­my się z miłości...
każda wymówka dob­ra, by kochać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 grudnia 2018, 15:24

Nie mu­sisz wszys­tkiego umieć ugo­tować, żeby wie­dzieć, która pot­ra­wa ci smakuje. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 grudnia 2018, 18:33

Jeżeli ra­zi cię głupo­ta jed­nych, to dlacze­go ubierasz różowe oku­lary i ko­men­tu­jesz bred­nie u drugich?

/chy­ba nicze­go tak nie bra­kuje na cyt jak obiektywizmu/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2018, 09:17

Człowiek ma wolną wolę, ale są rzeczy, które trze­ba mu narzucić...
by nie zamarzł. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2018, 11:30

Os­trożni mężczyźni słowo "kocham", wy­powiadają w cudzysłowie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2018, 09:11

Jeżeli sie­dzi w nas ktoś, ko­go nie lu­bimy, to daj­my so­bie czas by nas polubił. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2018, 10:56

Po­każ mi swo­jego ido­la, a po­wiem ci kim będziesz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2018, 10:03
zofija

Otulona "Wyobraźnia, to jedyny rodzaj wolności"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 stycznia 2019, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

30 grudnia 2018, 10:47cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

11 grudnia 2018, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

11 grudnia 2018, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

11 grudnia 2018, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

10 grudnia 2018, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

10 grudnia 2018, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

10 grudnia 2018, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

10 grudnia 2018, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

10 grudnia 2018, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]