zofija, strona 4

171 tekstów – auto­rem jest zo­fija.

mój wyśniony

Maciej
obudź się !
kon­ku­ren­cja nie śpi 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 28 września 2018, 09:29

na nic apetyt

siedzę przy ławie
bu­limia zagląda mi w gardło
chce wy­ciągnąć ze mnie
wszys­tkie informacje 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 września 2018, 08:49

Wal­czyła i szu­kała miłości...
po­lał się wosk.

*in­sp wiadomo 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 września 2018, 08:22

Obiegową, łacińską sen­ten­cję "W zdro­wym ciele, zdro­wy duch", można oba­lić jed­nym zdmuchnięciem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 września 2018, 08:07

Mężczyz­na, który wda­je się w długie roz­mo­wy z "głupiut­ki­mi" ko­bieta­mi, na­raża się na powodzenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 września 2018, 08:05

o co u grzyba chodzi?

Właśnie dzi­siaj do­wie­działam się co oz­nacza po­wie­dze­nie "Lep­szy rydz niż nic"
Nig­dy nie ko­jarzyłam te­go z Rydzem-Śmigłym, a do grzy­ba rydza ja­koś to nie pa­sowało, bo prze­cież rydz to nie by­le co.
Poz­dra­wiam pa­na Ir­ka, który mi to wytłumaczył. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 26 września 2018, 14:59

Kiedy dziec­ko ma za dużo w p... , to ma za mało w głowie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2018, 09:59

Ciągle bra­kuje ci pieniędzy ?
dla­tego jes­teś nieszczęśliwa. 

myśl • 26 września 2018, 09:55

Po śmier­ci wszys­cy są sztyw­ni, więc nie ule­gaj modzie.
Jeszcze cię pocho­wają z kołkiem osi­kowym w ... głowie.

(in­sp. onej) 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 24 września 2018, 20:38

Każda myśl, która wy­myka się nam spod kon­tro­li nie jest już naszą myślą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 września 2018, 14:01
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

wczoraj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

wczoraj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

przedwczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

przedwczoraj, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

przedwczoraj, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wy­powiadają [...]

przedwczoraj, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]