zofija, strona 3

171 tekstów – auto­rem jest zo­fija.

Ko­bieta szu­ka mężczyz­ny, przy którym ma kompleks.
Witamin.

(afo­ryzm a la maria.anna) 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 października 2018, 15:50

bomba energetyczna

zdro­we danie
dzi­ka Róża i granat
na śniadanie 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 3 października 2018, 10:36

pie­rzas­te chmury
cir­ru­sy z aniołami
chodzą po niebie 

haiku
zebrał 2 fiszki • 3 października 2018, 07:48

des­po­tyczny wiatr
po­roz­sta­wiał po kątach
wszys­tko jak leci 

haiku
zebrał 4 fiszki • 3 października 2018, 07:38

Jeżeli jes­tem zap­ra­wiona w cze­kaniu, to może nig­dy mnie nikt nie otworzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 października 2018, 07:02

Le­karz po­winien za­rażać. Optymizmem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 października 2018, 17:38

rześki poranek
zachłysnął się powietrzem
pa­pieros w oknie 

haiku
zebrał 5 fiszek • 29 września 2018, 09:54

Pa­miętaj­my o tych, którzy za­pom­nieli o sobie.

dedykowana 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 września 2018, 17:03

Od biedy leczony

Naj­gorzej jak człowiek tra­fi na ko­nowała.
Gdy­by płaco­no le­karzom za wy­leczo­nego pac­jenta, to w Pol­sce ludzie by­liby zdrow­si i bogatsi...
o dob­re doświadczenia.
Wcis­kają pac­jentom od­pa­dy z ra­fine­rii, a człowiek się pod­pa­la, że może tym ra­zem zos­ta­nie wyleczony. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 września 2018, 11:16

kokoSowa paczka

wczo­raj zamówiona
dzi­siaj odebrana
na zim­no tłoczo­na
a cała i zdrowa

olej
rafinowany 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 28 września 2018, 10:44
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

wczoraj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

wczoraj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

przedwczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

przedwczoraj, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

przedwczoraj, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wy­powiadają [...]

przedwczoraj, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]