zofija, strona 2

171 tekstów – auto­rem jest zo­fija.

Jeżeli każdy ma swo­je pięć mi­nut, to niektórzy tyl­ko 300 sekund. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2018, 12:27

Mężczyz­na też potrafi..
tyl­ko trze­ba mu dać wolną rękę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 listopada 2018, 11:07

Dob­rze, że na cy­tatach nic się nie dzieje. Człowiek zao­szczędza ty­le czasu...
na in­ne głupoty.
:) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2018, 11:24

Większość ludzi, tak bar­dzo chce po­kazać in­nym, że zaczy­na bra­kować im intymności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 listopada 2018, 21:14

Nie wys­tar­czy kochać, trze­ba jeszcze po 
kochać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 listopada 2018, 10:40

Kiedy dzieci co­raz star­sze, mat­ka ma mniej czasu... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2018, 17:15

Nie każde­mu można zaufać, a prze­de wszys­tkim nie każde­mu po­win­no się o tym mówić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2018, 09:49

Wczo­raj, od sa­mego ra­na bo­lało go gardło...
kiedy od­dał głos, ból minął. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2018, 11:52

grzy­by po deszczu
to ta­kie naturalne
gdy las rośnie w nas

/dla woj­tka p/ 

haiku • 8 października 2018, 08:18

Ko­biety, które lecą na forsę, mają w no­sie bo­gatych mężczyzn. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2018, 08:24
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

wczoraj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

wczoraj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

przedwczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

przedwczoraj, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

przedwczoraj, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wy­powiadają [...]

przedwczoraj, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]