zofija, dzienniki

2 teksty (dzien­ni­ki) – auto­rem jest zo­fija.

Od biedy leczony

Naj­gorzej jak człowiek tra­fi na ko­nowała.
Gdy­by płaco­no le­karzom za wy­leczo­nego pac­jenta, to w Pol­sce ludzie by­liby zdrow­si i bogatsi...
o dob­re doświadczenia.
Wcis­kają pac­jentom od­pa­dy z ra­fine­rii, a człowiek się pod­pa­la, że może tym ra­zem zos­ta­nie wyleczony. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 września 2018, 11:16

spacer w deszczu

wczo­raj przy­kuł moją uwagę brzy­dal... szedł pod rękę z piękną
literaturą 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 sierpnia 2018, 12:29
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

wczoraj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

wczoraj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

przedwczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

przedwczoraj, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

przedwczoraj, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wy­powiadają [...]

przedwczoraj, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]