zofija, anegdoty

10 tekstów (aneg­do­ty) – auto­rem jest zo­fija.

Wczo­raj, od sa­mego ra­na bo­lało go gardło...
kiedy od­dał głos, ból minął. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2018, 11:52

Po śmier­ci wszys­cy są sztyw­ni, więc nie ule­gaj modzie.
Jeszcze cię pocho­wają z kołkiem osi­kowym w ... głowie.

(in­sp. onej) 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 24 września 2018, 20:38

Wolę być in­te­resująca niż ładna.
Przy­naj­mniej Ktoś na mnie zwróci uwagę. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 sierpnia 2018, 10:36

Niektórzy bez li­zaka, nie na­piszą nic. A prze­cież wys­tar­czy pióro. 

anegdota • 1 sierpnia 2018, 12:26

Miłość jest piękna !
jeżeli się nie zgadzasz, to po­daj je­den przykład, że kłamię, al­bo od ra­zu wy­mień 100 powodów. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 1 sierpnia 2018, 12:15

Nikt mnie nie mu­si za­ciągać do łóżka. Wska­kuję sama. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 08:19

Mo­ja biszkop­to­wa Sa­ba, była mądrzej­sza od ciem­nej masy. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 08:11

Myśli­wy, to ta­ki je­leń, który nie pot­ra­fi zat­rzy­mać łani.
Dla­tego strzela. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 16 lipca 2018, 17:40

Niektórzy mężczyźni dob­rzy są w te kloc­ki, bo do układan­ki nie pasują.

cdn 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 14 lipca 2018, 11:13

Wolę duszo­nego ro­man­ty­ka, od su­rowe­go pragmatyka. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 1 lipca 2018, 12:39
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

wczoraj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

wczoraj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

przedwczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

przedwczoraj, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

przedwczoraj, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wy­powiadają [...]

przedwczoraj, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]