zofija, teksty z sierpnia 2018 roku

62 teksty z sier­pnia 2018 ro­ku – auto­rem jest zo­fija.

W swoim życiu spot­kałam bar­dzo mało ludzi, którzy myślą tak sa­mo jak ja. To zachęciło mnie do myślenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 sierpnia 2018, 08:14

Bóg stworzył Na­turę, a człowiek chce ją pop­ra­wiać, sta­wiając w Og­ro­dach gli­niane kras­na­le z konewką. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 sierpnia 2018, 07:51

Suk­ces go­ni suk­ces, a po­rażka cze­ka na porażkę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 sierpnia 2018, 13:12

spiesz się powoli

żółw to chromoli 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 28 sierpnia 2018, 12:08

Nig­dy już nie umówię się z moim le­karzem na godzinę.
Możemy się nie wyrobić... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 sierpnia 2018, 18:29

Uważaj !
na­wet murzyn w ciemną noc, może ja­wić się białym krukiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 sierpnia 2018, 10:16

W do­mu bez książek jest zimno. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 sierpnia 2018, 10:19

p(r)oza życia

zdej­mij kalosze
gdy chodzisz po rosie 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 20 sierpnia 2018, 10:06

Ki­no - film po­winien być na ty­le długi, aby cię wciągnął i na ty­le krótki, byś zo­baczył światełko w tunelu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 sierpnia 2018, 10:04

Kla­syka - zna­my auto­ra i ty­tuł, nieko­nie­cznie treść. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 sierpnia 2018, 09:05
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

wczoraj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

wczoraj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

przedwczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

przedwczoraj, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

przedwczoraj, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wy­powiadają [...]

przedwczoraj, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]