zofija, teksty z lipca 2018 roku

50 tekstów z lip­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest zo­fija.

Jes­teś upar­ta jak osioł. Ze szkodą dla siebie, nie osła.

(n) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 10:07

Jabłko z ra­ju - ro­bak nie siada. 

myśl • 30 lipca 2018, 08:59

W Ra­ju nie korzys­ta­no z chemii. 

myśl • 30 lipca 2018, 08:28

Słysząc słowo ra­ma, ob­raz sam się nasuwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:51

sztu­ka kochania
w ra­mach no­cy muzeów
zno­wu jej obraz 

haiku
zebrał 3 fiszki • 29 lipca 2018, 17:33

Pus­ta ra­ma - ob­raz gra­niczący ze sztuką. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:31

Złote ra­my - ob­raz nędzy i rozpaczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:25

Słoneczni­ki Van Gogha - (k)olej­ny obraz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 15:32

Ra­ma wy­kańcza obraz. 

myśl • 29 lipca 2018, 15:25

Ob­raz bez ram, łat­wiej zwinąć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lipca 2018, 14:38
zofija

Otulona Odtwórz Jest w Tobie Coś tak nieśmiałego, że wstydzę się zapytać...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:27marka sko­men­to­wał tek­st koty - lion

wczoraj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

wczoraj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st koty - lion

przedwczoraj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Duże pieniądze trwo­nią ser­ca.  

przedwczoraj, 19:36yestem sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 14:16zofija sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

przedwczoraj, 14:13zofija do­dał no­wy tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]

przedwczoraj, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ostrożni mężczyźni słowo kocham,wy­powiadają [...]

przedwczoraj, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]